VAT

VAT

Dziś dzień VAT – składamy deklaracje dokonujemy zapłaty należnego podatku