Księgowość

W ramach usług księgowych proponujemy Państwu:

 • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych (pełna księgowość)
 • prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • prowadzenie Ryczałtu Ewidencjonowanego

W ramach obsługi proponujemy również:

 • Pomoc przy rejestracji firmy w Sądzie i w Urzędzie Skarbowym oraz aktualizację danych (wnioski do KRS, dokumenty zgłoszeniowe i aktualizacyjne NIP, EDG, VAT-R, VAT R- UE).
 • Zakładanie i ustalanie planu kont (dla podmiotów prowadzących księgi rachunkowe) rozpoczynających działalność, kontynuujących działalność, przekształcających się w inną formę prawną, przechodzących z PKPiR na Księgi Rachunkowe.
 • Obsługę księgową w zakresie przekształcenia przedsiębiorstwa i przejścia z PKPiR na Księgi Rachunkowe.
 • Kompleksową obsługę księgową firmy we wszystkich jej finansowych i podatkowych aspektach.

Nasza oferta jest skierowana do podmiotów

 • o różnych profilach działalności (handel, produkcja, usługi)
 • zorganizowanych we wszelkich formach prawnych (osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego osobowe i prawne)
 • prowadzących obrót krajowy i międzynarodowy (nabycia i dostawy wewnątrz unijne towarów, import usług, export – import)

W imieniu Klientów są sporządzane i przekazywane do urzędów wszelkiego rodzaju deklaracje podatkowe miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne (VAT – 7, VAT – UE, PIT, CIT), a także wszelkiego rodzaju sprawozdania finansowe i statystyczne, w szczególności roczne sprawozdanie finansowe.

Na specjalne życzenie sporządzane są:

 • wnioski do banków
 • zestawienia
 • raporty
 • analizy finansowe
 • oraz inne dokumenty na potrzeby Klientów